ساخت کانکشن

نحوه ساختن کانکشن جهت اتصال به اینترنت شبکه پرداز گستر در ویندوزهای مختلف: