اتصال در ویندوز 7

 1- مسیر زیر را طی کنید:

Start / Control panel / Network and sharing center


 2- از سمت چپ صفحه (Task panel)  گزينه Change adapter settings را انتخاب نماييد.


3-  كارت شبكه خودتان را انتخاب نمايد و بر روي آن كليك راست كنيد


4- در اين مرحله گزينه Properties را انتخاب نماييد.


5- از پنجره باز شده و ليست موجود گزينه Internet protocol Version 4 (TCP/IPV4)  را انتخاب نماييد. و سپس كليد Properties را انتخاب نماييد .


6- در پنجره باز شده IP  خود را در باكس شماره يك و در بخش شماره 2  Sub net Mask  رو برو  (255.255.0.0) را تنظيم نموده و در پايان كليد OK را تنظيم نماييد.