شما میتوانید نرم های کاربردی و مورد نیاز خود را از لیست زیر دریافت کنید:

   

 دانلود نرم افزار IDM

 

 دانلود نرم افزار Team Viewer 12